• Vodiaci pes
 • Asistenčný pes
 • Odovzdané psy
 • Psy vo výcviku
 • O nás
 • Média
 • Akcie
 • Naši klienti
 • Kontakty
 • Odkazy
 •  

  ALMA - Profesionálny výcvik vodiacich a asistenčných psov


  Aj napriek tomu, že bývame v bytovke v Bratislave, psi boli u nás odjakživa. Kladný vzťah ku psom a snaha pomôcť handicapovaným ľuďom nás doviedla do Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a neskôr do združenia ”Pes človeku”. Mojou snahou je vycvičiť psov, ktorí pomáhajú zdravotne postihnutým ľuďom osamostatniť sa, nájsť si miesto v spoločnosti a získať verného spoločníka. Cieľom mojej práce je pes s vyrovnanou povahou, s dobrým zdravotným stavom (bez dysplázie kĺbov) a samozrejme so skúškou spôsobilosti asistenčného / vodiaceho psa.

  S výcvikom vodiacich psov som začal na Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska so sídlom v Bratislave v roku 1998.

  V roku 2001 začala s výcvikom vodiacich psov aj moja manželka. Počas pôsobenia na ÚNSS – oddelení výcviku vodiacich psov sme vycvičili a odovzdali 13 vodiacich psov. Od 1. 2. 2003 som sa osamostatnil a začal som realizovať výcvik psov pod hlavičkou združenia ”Pes človeku” so sídlom v Banskej Bystrici. Do tohto času sme vycvičili a odovzdali 42 vodiacich a 6 asistenčných psov (3 asistenčných psov k vozíku a 3 asistenčných psov na podopieranie).

  Už počas výcviku sa stretávame s potenciálnym klientom, ktorý má záujem o psa, a to priamo v mieste jeho bydliska. Klient má takto možnosť vybrať si vhodného psa podľa jeho špecifických požiadaviek a prekonzultovať prípadné otázky.

  Tieto stretnutia sú u klientov veľmi vítané, nakoľko si so psom vytvárajú vzťah a citové puto a zároveň môže cvičiteľ prispôsobiť výcvik psa požiadavkám klienta.

  Cvičiteľ po ukončení výcviku, ktorý trvá cca 9 až 18 mesiacov absolvuje so psom skúšku, ktorá sa koná (pre psa v neznámom prostredí) v Banskej Bystrici pred dvojčlennou komisiou. Po úspešnom ukončení skúšky je psovi vystavený CERTIFIKÁT o špeciálnom výcviku psa. Cvičiteľ odovzdáva psa klientovi v mieste jeho bydliska, kde zaúča klienta aj psa po trasách, ktoré potrebuje - úrady, obchody, pošta. Doba odovzdávania je podľa potreby klienta.

  Súčasťou starostlivosti o klienta sú aj pravidelné stretnutia cvičiteľov a držiteľov vodiacich / asistenčných psov za účelom precvičenia psov, získania a prekonzultovania nových informácií v oblasti špeciálnej kynológie a v neposlednom rade aj nadväzovaniu nových kontaktov a priateľstiev. Združenie Pes človeku každoročne organizuje týždenné sústredenie vodiacich a asistenčných psov, ktoré sa zakončí súťažou. Počas sústredenia sa psy precvičujú. Okrem tohto sústredenia sa koná na jar a na jeseň 3-dňové stretnutie užívateľov, členov a cvičiteľov. Tieto stretnutie sú veľmi obľúbené.

   

   

  Mobil: 0907 745 325, 0905 787 172
  e-mail: cermak.alma@post.sk